ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, των φοιτητών του Πανεπιστημίου στην πόλη της Καλαμάτας κατά το έτος 2022-2023 θα παρέχεται υποστήριξη από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας (ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ) Μεσσηνίας με προγραμματισμό του ραντεβού σας από εσάς προσωπικά, στο τηλ. 2721084009 ώρες από 8:00-15:00 αναφέροντας πως είστε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι συναντήσεις σας θα είναι δωρεάν και θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία και σεβασμό προστασίας των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο χώρο του Κέντρου στη Διεύθυνση:

Χρυσοστόμου Σμύρνης 56 Καλαμάτα
Τηλ 2721084009
Email:prolipsimes@gmail.com
https://prolipsimessinias.gr/
Επιστημονική Υπεύθυνη: κα Βλαχοπουλιώτη Φωτεινή