ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης στην PWC

Η πολυεθνική εταιρεία PWC, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της ελεγκτικής και της παροχής λογιστικών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προσκαλεί φοιτητές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις διευθύνσεις της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: giota.papadopoulou@pwc.com