ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρακτική άσκηση στο λογιστικό γραφείο Ε. ΚΑΠΟΓΛΗ – Π. ΞΑΝΘΑΚΗ Ο.Ε.

Το λογιστικό γραφείο Ε. ΚΑΠΟΓΛΗ – Π. ΞΑΝΘΑΚΗ Ο.Ε. ενδιαφέρεται για ένα φοιτητή για πρακτική άσκηση μέσω επιδότησης ΟΑΕΔ

Πληροφόρίες

Φρόσω Καπόγλη
6981134385