ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Europa Security

Η εταιρεία Europa Security Ι.Ε.Π.Υ.Α ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.  ενδιαφέρεται για έναν φοιτητή για 6μηνη Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Χριστοπούλου Μαρία-Κωνσταντίνα

Μακεδονίας 43

Τηλ: 2102202100