ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρακτική άσκηση στην εταιρεία ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Λογιστικές υπηρεσίες – Φορολογικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων επιθυμούν να απασχολήσουν έναν φοιτητή μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αριστομένους 111,24100 Καλαμάτα
Τηλ: +30 2721 0 62852
Fax +30 2721 0 62855
Kιν: +30 6942 476069 , +30 6944 520224