ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παράταση δηλώσεων των επί πτυχίω φοιτητών

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές παρατείνονται και μπορούν να δηλώνουν μαθήματα  οι φοιτητές  Τρίτη  24-1-2023 και Τετάρτη  25-1-2023 .

Επίσης άνοιξε το μάθημα Επιλογής ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και μπορούν οι φοιτητές εάν το επιθυμούν να το δηλώσουν.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ