ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μαθήματα εξεταζόμενα με εργασία (Εξεταστική Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023)

Τα παρακάτω μαθήματα εξετάζονται με απαλλακτική εργασία:

  1. Μεθοδολογία Έρευνας (Συρμαλόγλου)
  2. Αναλογιστικά Μοντέλα (Μαυριδόγλου)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την η-τάξη (e-class) του κάθε μαθήματος και επικοινωνήστε με τους διδάσκοντες.