ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ “ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.”

Η «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ», θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων και λειτουργικής υποστήριξης χώρων καθώς δραστηριοποιείται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ζητά άτομα για 6μηνη πρακτική άσκηση (Οκτ-Μαρ), για την κάλυψη των καθημερινών λειτουργικών αναγκών του λογιστηρίου.

  • Λογιστικές εγγραφές στο σύστημα SAP
  • Συμφωνίες υπολοίπων πελατών – προμηθευτών
  • Συμμετοχή στις εργασίες προετοιμασίας μηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων
  • Διεκπεραιώσεις τραπεζών – εξωτερικές εργασίες λογιστηρίου
  • Υποστήριξη στις λοιπές εργασίες του λογιστηρίου

Στοιχεία επικοινωνίας: Ακριβή Τζίφα, email: Akrivi.tzifa@ote-estate.gr, τηλέφωνο: 2106372790 & Ευσταθίου Τάνια, e-mail: tania.efstathiou@ote-estate.gr,τηλέφωνο: 2106372731