ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στην εταιρεία Mantis Group

Η Mantis Group επιθυμεί να απασχολήσεις φοιτητές του τμήματος λογιστικής μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στη διεύθυνση λογιστηρίου της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου κ. Βασίλειο Πέτρου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Βασίλειος Πέτρου
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Mantis Group | Soureza Location, Fili 13341, Athens-Greece
Phone: +30-6946273397
Email: vpetrou@mantisgroup.gr
http://www.mantisgroup.gr.