ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Γνωστοποιείται σε όλους (Β’ Εξάμηνο και πάνω) τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 θα διαρκέσουν από 24-02-2023 έως 16-03-2023 μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας και σύμφωνα  με το πρόγραμμα σπουδών τους(πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του τμήματος).

Επισημαίνεται επίσης  ότι:

  1. οι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου από αυτό  που διανύουν ενώ το όριο ωρών που μπορούν να δηλώσουν είναι  έως 24 ώρες.
  2. Οι φοιτητές που παρακολουθούν Πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ μπορούν να δηλώσουν μαθήματα  χωρίς περιορισμό .

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην δήλωση μαθημάτων αφού για να εξεταστούν σε αυτά  οι φοιτητές θα πρέπει να τα έχουν καταχωρήσει στις δηλώσεις τους.

Συνιστάται λοιπόν στους φοιτητές να ελέγχουν την ορθότητά της δήλωσής τους μετά την υποβολή της  ώστε να προβαίνουν στις διορθώσεις έγκαιρα.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνονται τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν προσήλθε ή δεν πέτυχε στις εξετάσεις και τα οποία τα έχει επιλέξει στην δήλωση μαθημάτων  του ακ. έτους που διανύθηκε και μόνο.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε στείλετε μήνυμα στο chrime@go.uop.gr

Επίσης λαμβάνετε υπόψη τους κανόνες λήψης πτυχίου που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του τμήματος στην ενότητα φοιτητικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΥΓΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ.

 

εκ της Γραμματείας