ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανακοίνωση για εγγραφές αλλοδαπών

 

Σας ενημερώνουμε ότι το χρονικό διάστημα εγγραφής της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών ορίζεται από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Σχετικά Έγγραφα:

Κύρωση πινάκων

Εκ της Γραμματείας