ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανάληψη καθηκόντων associate editor της επικ. καθηγήτριας Μαρίας-Ελένης Αγοράκη

Η Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μαρία-Ελένη Αγοράκη, ανέλαβε Associate Editor του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Open Economies Review. Το περιοδικό εξειδικεύεται στην επιστημονική έρευνα στο χώρο του διεθνούς εμπορίου, εμπορικής πολιτικής, της ανάπτυξης και μελέτης των μηχανισμών προσαρμογής στις εξωτερικές ανισορροπίες, υποδείγματα προσδιορισμού και μεταβλητότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εναλλακτικά νομισματικά καθεστώτα, πραγματική και χρηματοοικονομική ενοποίηση, νομισματικές ενώσεις, οικονομική ανάπτυξη και εξωτερικό χρέος  και περιλαμβάνεται σε όλες τις διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις με ISI Impact Factor 1.173 για το 2021 (5 year IF.1.465).

https://www.springer.com/journal/11079/editors