ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καθηγητές Σύμβουλοι

Ορισμός Συμβούλων Καθηγητών

1ο έτος
Καθηγητής Η.Μακρής,
Αν. Καθηγητής Νικολαΐδης,
Επικ. Καθηγητής Β.,Μπαμπαλός

2ο έτος
Λέκτορας Εφαρμογών Α. Λυγγίτσος,
Λέκτορας Εφαρμογών Γ. Μαυριδόγλου,
Επικ. Καθηγήτρια Μ. Αγοράκη

3ο έτος
Καθηγητής Σ. Σταυρόγιαννης,
Επικ. Καθηγητής Β. Γιαννόπουλος,
ΕΔΙΠ Α. Συρμαλόγλου

4ο έτος
Καθηγητής Σ.Γιακουμάτος,
Αν. Καθηγητής Ο.Σπηλιόπουλος