ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

COVID19 – Η λειτουργία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ συνεχίζεται απρόσκοπτα με την χρήση τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης

Popup Title
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ από την προηγούμενη, είναι άμεσα προσβάσιμα στο σύνδεσμο : http://loxri.teipel.gr/
Πρακτική Άσκηση Εαρινό 2020

Πρακτική Άσκηση Εαρινό 2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση το εαρινό εξάμηνο του 2020 να εγγραφούν στο μάθημα Πρακτική Άσκηση που έχει δημιουργηθεί στο eclass του Πανεπιστημίου από
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 9/ 12-5-2020 Θέμα 3ο της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τους φοιτητές που κάνουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα: Η επανέναρξη της
Εξ’ Αποστάσεως Διεξαγωγή Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου

Εξ’ Αποστάσεως Διεξαγωγή Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Μαΐου 2020, αφού συζήτησε διεξοδικά το ζήτημα της διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου μέσα στις συνθήκες που