ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

COVID19 – Η λειτουργία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ συνεχίζεται απρόσκοπτα με την χρήση τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης

Popup Title
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ από την προηγούμενη, είναι άμεσα προσβάσιμα στο σύνδεσμο : http://loxri.teipel.gr/

Μέλη ΔΕΠ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη Ε.Δ.Ι.Π

Ε.ΔΙ.Π. Πληροφορικής