Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων

Γιακουμάτος Γ. Στέφανος

Ώρες Γραφείου:
Προπτυχιακοί φοιτητές: Πέμπτη 12:00-13:00, Παρασκευή 13:00-14:00
Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Παρασκευή 14:00-15:00
Τηλέφωνο: 27210-45301
Γραφείο: Γ1.01
Καθηγητής

Σταυρόγιαννης Σταύρος

Ώρες Γραφείου:
Τρίτη 11:00-13:00, Τετάρτη 11:00-13:00 , Πέμπτη 11:00-13:00
Τηλέφωνο: 27210-45158
Γραφείο: 148

Καθηγητής

Μακρής
Ηλίας

Ώρες Γραφείου:
Δευτέρα 18:00-20:00, Τρίτη 13:00-14:00
Τηλέφωνο: 27210-45159
Γραφείο: Α5

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

Ώρες Γραφείου:
Τετάρτη 12:00-13:00 μ.μ.,Πέμπτη 12:00-13:00 μ.μ.
Τηλέφωνο: 27210-45257
Γραφείο: Γ1.08

Αναπληρωτής Καθηγητής

Νικολαΐδης
Βασίλειος

Ώρες Γραφείου:
Δευτέρα 14:00-16:00 & 19:00-20:00, Τρίτη 11:00-12:00
Τηλέφωνο: 27210-45287
Γραφείο: Α3

Επίκουρος Καθηγητής

Μπαμπαλός Βασίλειος

Ώρες Γραφείου:
Τρίτη 6:00-7:00 μμ, Τετάρτη 9:00-10:00 πμ και 1:00-2:00 μμ
Τηλέφωνο: 27210-45301
Γραφείο: 148

Επίκουρος Καθηγητής

Γιαννόπουλος Βασίλειος

Ώρες Γραφείου:
Δευτέρα 12:00-14:00 και Τρίτη 12:00-13:00
Τηλέφωνο: 27210-45158
Γραφείο: 148

Επίκουρος Καθηγήτρια

Αγοράκη
Μαρία-Ελένη

Ώρες Γραφείου:
Δευτέρα 12:00-13:00, Τρίτη 12:00-13:00
Τηλέφωνο: 27210-45301
Γραφείο: Γ1.01

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Λυγγίτσος Αλέξανδρος

Ώρες Γραφείου:
Πέμπτη 16.00-18.00, Παρασκευή 9.00-11.00
Τηλέφωνο: 27210-45158
Γραφείο: 148

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Μαυριδόγλου
Γεώργιος

Ώρες Γραφείου:
Πέμπτη : 12-13 / Τηλεδιάσκεψη μέσω Skype-Viber
Τετάρτη : 18-19 (να έχει προηγηθεί email)
Τηλέφωνο: 27210-45155
Γραφείο: 155

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Συρμαλόγλου Αδαμάντιος

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα και Τετάρτη, 11:00 – 13:00 (να έχει προηγηθεί επικοινωνία μέσω email)
Τηλέφωνο: 27210-45256
Γραφείο: 156

Μπακετέα
Σταυρούλα

Ώρες Γραφείου:
Τετάρτη 14:00-15:00, Πέμπτη 10:00-11:00
Τηλέφωνο: 27210-45152
Γραφείο: 143