ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εργαστήριο FINDACCR

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών

Το εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο της Χρηματοοικονομικής, της Ανάλυσης Δεδομένων και της Λογιστικής.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου είναι οι  μελέτες :

ΦΕΚ Ίδρυσης

Στόχος

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος και φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και παροχή υπηρεσιών, Κοινωνικών Εταίρων και ιδιωτικών φορέων, συνεργατικών σχηματισμών, βιομηχανικών και Τεχνολογικών Ενώσεων του εσωτερικού και εξωτερικού για ανάπτυξη Καινοτομιών.

Χώρος Στέγασης: Αντικάλαμος, 24100, Καλαμάτα