ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Β’ κύκλος Αιτήσεων για τη νέα σειρά Μεταπτυχιακών φοιτητών

Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και έως Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση συμμετοχής στα ΠΜΣ. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2020.

Σημαντική διευκρίνιση:

Οι υποψήφιοι που έκαναν Αίτηση στον α΄κύκλο Αιτήσεων, που έληξε στις 25 Ιουλίου 2020, θα ειδοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου για την συμμετοχή τους σε Συνέντευξη.  Όσοι έχουν κάνει Αίτηση στον στον α΄ κύκλο Αιτήσεων δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων :

http://emba.uop.gr & http://macc.uop.gr