ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τροποποίηση Δήλωσης Μαθημάτων

Γνωστοποιείται  στους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι το μάθημα επιλογής :

Ανάλυση χρηματοοικονομικών παραγώγων και αντιστάθμιση” δεν θα διδαχθεί στο παρόν εξάμηνο.

Καλούνται οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει να τροποποιήσουν την δήλωση μαθημάτων τους.