ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Test ταχείας ανίχνευσης covid-19  στους φοιτητές και προσωπικό

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 26 Οκτωβρίου και ώρες 9:00-12:00 θα έρθει η κινητή μονάδα στις εγκαταστάσεις μας στον Αντικάλαμο προκειμένου να πραγματοποιηθούν διαγνωστικά test ταχείας ανίχνευσης covid-19  στους φοιτητές και προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ,  διοικητικό προσωπικό).