ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τεχνικό Πρόβλημα – Ηλ. Δηλώσεις & Νέοι κωδικοί

γνωστοποιείται στους φοιτητές του τμήματος ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων του παρόντος εξάμηνου δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα λόγω τεχνικού προβλήματος.
θα γίνει προσπάθεια να αποκατασταθεί το συντομότερο.
επίσης γνωστοποιούμε ότι η ενεργοποίηση των κωδίκων των νέων φοιτητών δεν λειτουργεί ακόμα.

θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις με νεότερες πληροφορίες