ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης

Αναρτώνται τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την περίοδο Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2021.Οι φοιτητές που επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν ένσταση σε σχέση με την σειρά προτεραιότητας για ένταξη στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο χρονικό διάστημα από τις 8/3/2021 έως 12/3/2021. Η ένσταση υποβάλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ηλεκτρονικά (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroo@us.uop.gr.

Πίνακας Αποτελεσμάτων (αρχείο .doc)