ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης

Αναρτώνται σήμερα  08/09/2021 στην ιστοσελίδα του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρακτική άσκηση του τμήματος για το Χειμερινό εξάμηνο ακ. Έτους 2021-22.
Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν επίσης αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

(http://dasta.teikal.gr/Internship/Announcements)

Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 08.09.21 έως και 13.09.21,  ηλεκτρονικά (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της γραμματείας του τμήματος: mitroo@us.uop.gr.

Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων (αρχείο .docx)