ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προκήρυξη Εκλογών Ανάδειξης Εκπροσώπων ΕΤΕΠ & ΕΔΙΠ 2021

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με την Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων :

  • Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και
  • Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στη Σχολή Διοίκησης.

Προκήρυξη ΕΤΕΠ (αρχείο .doc)

Προκήρυξη ΕΔΙΠ (αρχείο .doc)