ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παρουσιάσεις Πτυχιακών

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία και επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα καθηγητή τους.