ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παράταση της περιόδου υποβολής δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση

Σας ενημερώνουμε πως παρατείνεται η περίοδος υποβολής δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση του εαρινού εξαμήνου μέχρι την Πέμπτη 17/06/2021.