ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παράταση περιόδου υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στην εξεταστική Σεπτεμβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι η περιόδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική Σεπτεμβρίου παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 28/8/2020.
Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση συμμετοχής των φοιτητών στην εξεταστική Σεπτεμβρίου είναι διαθέσιμη στους φοιτητές και τους διδάσκοντες στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr