ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οδηγίες για τη χορήγηση ιδρυματικών λογαριασμών σε φοιτητές

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής, ενεργοποιούν τον ιδρυματικό λογαριασμό οι ίδιοι, μετά την αποστολή των δικαιολογητικών εγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματός σας και την ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων τους από τη Γραμματεία.

Οι φοιτητές μεταβαίνουν στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr

Στην ανωτέρω σελίδα περιέχονται:

· αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

· αναλυτικές οδηγίες για να μπορούν οι ίδιοι οι φοιτητές να διαχειρίζονται το κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού που διαθέτουν, είτε να τον αλλάξουν είτε να ορίσουν νέο σε περίπτωση απώλειας.

Με τον ιδρυματικό λογαριασμό, οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση: στις ηλεκτρονικές υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματός σας. Η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού, πραγματοποιείται στη διεύθυνση https://uregister.uop.gr από τον ίδιο τον φοιτητή.

Η διαχείριση κωδικού του ιδρυματικού λογαριασμού, πραγματοποιείται στην διεύθυνση: https://mypassword.uop.gr από τον ίδιο τον φοιτητή.

Φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία του ιδρυματικού λογαριασμού τους, καλούνται να μεταβούν στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτημα στην τεχνική υποστήριξη ιδρυματικού λογαριασμού φοιτητών και θα παρασχεθούν οδηγίες για την επίλυσή του, στο email που συμπληρώνουν στη φόρμα του αιτήματος.

Σημειώνουμε ότι:

Για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού, χρειάζεται να είναι συμπληρωμένα ορθά τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία φοιτητή στην ηλεκτρονική καρτέλα του φοιτητολογίου που χειρίζεται η Γραμματεία του Τμήματος. Θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

· Με κεφαλαία γράμματα χωρίς συντμήσεις: Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο του φοιτητή.

· Η ημερομηνία γέννησης φοιτητή στη μορφή: <ημέρα>/<μήνας>/<έτος>, χωρίς κενά ή άλλα σύμβολα (παράδειγμα: 20/05/2002).

· Επιθυμητό να υπάρχει το Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή, το οποίο είναι έντεκα αριθμητικά ψηφία, συνεχόμενα.

Υποχρεωτικό να υπάρχει στην ηλεκτρονική καρτέλα του φοιτητή:

· Ένα μόνο κινητό τηλέφωνο (δέκα αριθμητικά ψηφία, χωρίς κενά ή άλλα σύμβολα ενδιάμεσα, ξεκινά με 69*)

· Έγκυρο, προσωπικό email επικοινωνίας εκτός πανεπιστημίου (μικρά λατινικά γράμματα, χωρίς κενά μεταξύ τους)

· Μπορεί να υπάρχει μόνο το κινητό ή μόνο το email ή και τα δύο κινητό και email.

· Το κινητό ή και το email, χρησιμοποιούνται από τον φοιτητή για την ταυτοποίησή του, στη διαδικασία ενεργοποίησης του ιδρυματικού λογαριασμού του.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπάρχοντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κατά την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων ταυτοποίησης των χρηστών σε ενιαία δομή, σε ορισμένο αριθμό φοιτητών και για διάφορους λόγους, ο υπάρχων ιδρυματικός λογαριασμός δεν μεταφέρθηκε στην νέα υποδομή ταυτοποίησης. Οι φοιτητές αυτοί καλούνται να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό τους σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Σε όλους τους φοιτητές από το πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου, από το πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε ορισμένους φοιτητές άλλων τμημάτων, άλλαξε το όνομα χρήστη του ιδρυματικού λογαριασμού που διέθεταν. Οι φοιτητές αυτοί μπορούν να ενημερωθούν για το νέο όνομα χρήστη που έχει αποδοθεί στην διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr επιλέγοντας το Τμήμα που φοιτούν.

Αιτήματα που λαμβάνει η τεχνική υποστήριξη ιδρυματικού λογαριασμού και διαπιστώνεται ότι χρειάζονται ενέργειες από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα αποστέλλεται στη Γραμματεία, ενημερωτικό email ενδεικτικής μορφής όπως στο συνημμένο pdf αρχείο.

Η ιστοσελίδα στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020.