ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νέας υποδομής πιστοποίησης

1. Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η δημιουργία νέας υποδομής πιστοποίησης φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Με τη νέα υποδομή έχετε τη χρήση σειράς υπηρεσιών, στις οποίες πραγματοποιείτε είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Για θέματα λειτουργίας του ιδρυματικού λογαριασμού σας, καλείστε να μεταβαίνετε στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr. Παρέχονται οδηγίες και μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στην τεχνική υποστήριξη για πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με τη λειτουργία του λογαριασμού σας.
Οι λογαριασμοί φοιτητών από το πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου και πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, μετεφέρθησαν στη νέα υποδομή με τον ίδιο κωδικό πρόσβασης, άλλαξε όμως το όνομα χρήστη (username). Οι φοιτητές για να ενημερωθούν με το νέο όνομα χρήστη (username) το οποίο τους έχει αποδοθεί, καλούνται να μεταβούν στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr να επιλέξουν το Τμήμα φοίτησης και να ενημερωθούν για το νέο όνομα χρήστη.

2.- Σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου έχει αποδοθεί νέος ιδρυματικός λογαριασμός email στη πλατφόρμα G-Suite της Google, ο οποίος έχει τη μορφή username@go.uop.gr όπου username το όνομα χρήστη που έχετε στον ιδρυματικό λογαριασμό της νέας υποδομής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Για να εισέλθετε στο νέο ιδρυματικό λογαριασμό email, με τη χρήση προγράμματος περιήγησης (FireFox, Chrome κλπ.) μεταβείτε στη διεύθυνση: mail.go.uop.gr συμπληρώστε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού και έχετε πρόσβαση στο νέο email αλλά και σε εργαλεία της πλατφόρμας GSuite.
Σημειώνουμε ότι εφεξής η επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τους καθηγητές, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις Γραμματείες των Τμημάτων πρέπει να πραγματοποιείται από το νέο ιδρυματικό σας email username@go.uop.gr
Τον νέο ιδρυματικό λογαριασμό, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε όποια υπηρεσία παρέχεται εκτός Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην οποία καλείστε να επιλέξετε οικείο φορέα ειδικότερα: ‘Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – uop.gr’

3. Η πρόσβαση που έχετε στις τοπικές υπηρεσίες όπως της ηλεκτρονικής Γραμματείας, στο e-class, σε webmail.uop.gr, θα πραγματοποιείται όπως μέχρι σήμερα, με τον υφιστάμενο λογαριασμό που ήδη έχετε.
Παρακαλείστε να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας, διότι θα ακολουθήσουν νέες ενημερώσεις τις επόμενες ημέρες, με την ολοκλήρωση της μετάβασης των τοπικών υπηρεσιών στη νέα ενιαία υποδομή πιστοποίησης χρηστών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.