ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μετάβαση από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του πρόγραμμα σπουδών ΤΕ, που καλύπτουν τις προϋποθέσεις του Νόμου για μετάβαση στο πρόγραμμα σπουδών ΠΕ, και έχουν κάνει ή θα κάνουν αίτηση μετάβασης μέχρι 15/10/2021, θα εισαχθούν και θα παρακολουθήσουν το χειμερινό εξάμηνο του προγράμματος ένταξης 2021-22.

Αιτήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 16/10/2021 και πληρούν τις προϋποθέσεις, θα εισαχθούν στο εαρινό εξάμηνου του προγράμματος ένταξης 2021-22.

Η αίτηση ένταξης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος : Φοιτητικά / Έντυπα / Αίτηση Ένταξης (https://accfin.uop.gr/foititika/entypa/).

Προϋποθέσεις του Νόμου για μετάβαση στο πρόγραμμα σπουδών ΠΕ :

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 5 του Ν. 4610/2019 οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο Πανεπιστημιακό Κύκλο Σπουδών είναι :

  • Να έχετε ολοκληρώσει τον Τεχνολογικό κύκλο σπουδών, δηλαδή να έχετε καλύψει τις προϋποθέσεις για απόκτηση πτυχίου τεχνολογικής εκπαίδευσης,
  • Να έχετε ολοκληρώσει την Πρακτική σας άσκηση,
  • Δεν έχετε υπερβεί το 12ο Εξάμηνο σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση του Τεχνολογικού κύκλου σπουδών,
  • Έχετε υποβάλει αίτηση ένταξης στο Πανεπιστημιακό Κύκλο Σπουδών το αργότερο εντός διαστήματος 60 ημερών από την ανάρτηση βαθμολογίας του τελευταίου μαθήματος σας ή την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης σας.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό κύκλο σπουδών μπορούν μέσα σε 6 μήνες να ανακαλέσουν την αίτηση τους και να λάβουν πτυχίο Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.