ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μάθημα επιλογής  «Αρχές Μάρκετινγκ»

Το μάθημα επιλογής  «Αρχές Μάρκετινγκ»
έχει τοποθετηθεί στο πρόγραμμα. Η διδασκαλία του θα αρχίσει την Πέμπτη 11/11/2021 ώρα 16:00-19:00 στην αιθ.130.
Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα οριστούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.