ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ηλεκτρονική Γραμματεία – Διαθέσιμο προς δήλωση

Γνωστοποιείται ότι το μάθημα “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ” είναι επίσης διαθέσιμο προς δήλωση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία για τους φοιτητές του Πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών δηλ. τους φοιτητές που βρίσκονται τώρα στο 3ο εξάμηνο σπουδών(σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα).