ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ηλεκτρονικές εγγραφές πρωτοετών

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών ξεκίνησαν και θα πραγματοποιηθούν από Τρίτη 22 έως Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον  ιστότοπο του Υπουργείου .

Παρακαλώ να επισκέπτεστε τακτικά και την ιστοσελίδα του τμήματος https://accfin.uop.gr/ για τις περαιτέρω διαδικασίες.