ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επείγουσα Ανακοίνωση για την Εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου 2019 – 2020 (Ιουνίου 2020)

Με απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όλοι οι φοιτητές του Ιδρύματος οφείλουν να συμπληρώσουν «Δήλωση Συμμετοχής» στις εξετάσεις του Ιουνίου (2020) με τεχνολογίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και αποδοχής της διαχείρισης προσωπικών. Η δήλωση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr/
Η συναίνεση αυτή θα δοθεί άπαξ για τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο για όλα τα μαθήματα που έχει δηλώσει ο φοιτητής και θα έχει ισχύ μόνο για αυτήν. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης λήγει την Κυριακή 14/6.

Προσοχή:

Η παραπάνω διαδικασία είναι συμπληρωματική της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει το Τμήμα με τις δηλώσεις στο eclass, άρα πρέπει να τις κάνετε και τις δυο.