ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εξεταστική εαρινού εξαμήνου με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά μέσω του ακόλουθου αρχείου.

Ανακοίνωση-Δηλώσεις για εξ αποστάσεως εξετάσεις Ιούνιος 2021(αρχείο .doc)