ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Η γραμματεία του Τμήματος θα δέχεται τις αιτήσεις εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος πτυχιακής από φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις από 28/9/2020 μέχρι και 9/10/2020. 

Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν τα γνωστικά πεδία που αναφέρονται στην αίτηση και να δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας μέχρι 2 γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν προκειμένου να εκπονήσουν πτυχιακή. 

Οι σκαναρισμένες αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου chrime@us.uop.gr.

Μετά την υποβολή αυτής της αίτησης και αφού αναρτηθούν οι πίνακες κατανομής εποπτών καθηγητών στην ιστοσελίδα του τμήματος, οπωσδήποτε οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν και δεύτερη αίτηση έγκρισης θέματος πτυχιακής εργασίας με την υπογραφή του επιβλέποντα καθηγητή μέχρι και τις 23/10. Ο χρόνος εκπόνησης της πτυχιακής αρχίζει να μετράει, ΜΟΝΟ μετά την επίσημη καταχώρηση του θέματος στη Γραμματεία.

Επισημαίνεται, ότι όποιος φοιτητής δεν κάνει τη δεύτερη αίτηση δεν θα δικαιούται να παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία. Τα έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα Σπουδές-Πτυχιακή Εργασία ΤΕ.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η εκπόνηση πτυχιακής δεν είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να μαζέψουν τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες για το πτυχίο τους δηλώνοντας οποιαδήποτε μαθήματα επιλογής αντί για πτυχιακή.