ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εξέταση του μαθήματος : Αστικό Δίκαιο

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος που θέλουν να εξεταστούν στο μάθημα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών «Αστικό Δίκαιο» καλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο e-class ( στο link http://vclass.uop.gr/courses/MFINAU310/ ).

 Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα στην εξέταση του μαθήματος έχουν μόνο φοιτητές και φοιτήτριες που είναι στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.

 

Ο διδάσκων

Δρ. Οδυσσέας Σπηλιόπουλος

Αν. Καθηγητής