ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Γνωστοποιείται στους επί πτυχίω φοιτητές/τριες (φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 9+ εξάμηνο σπουδών), ότι κατά την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2019-2020 , έχουν την δυνατότητα εξέτασης και στα μαθήματα που  είχαν δηλώσει το χειμερινό εξάμηνο.

Για να μπορούν να  εξεταστούν στα μαθήματα αυτά πρέπει, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας, να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, που επιθυμούν για να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου  2019-2020.

Η σχετική εφαρμογή θα ενεργοποιηθεί για το διάστημα από 11/6/2020 έως 15/6/2020 και οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλουν  ηλεκτρονική δήλωση για όλα τα μαθήματα (χειμερινού και εαρινού).

Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν από το 9ο εξάμηνο και πάνω.

Για τυχόν διευκρινίσεις παρακαλώ στέλνετε email στο mitroo@teikal.gr  ή στο  τηλ. 2721045300-151