ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εξετάσεις Ιουνίου – Τραπεζική & Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Μεθοδολογία Έρευνας

Στις εξετάσεις Ιουνίου 2020, τα μαθήματα «Τραπεζική & Χρηματοπιστωτικό Σύστημα» και «Μεθοδολογία Έρευνας» εξετάζονται με εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι επί πτυχίω φοιτητές / φοιτήτριες. Για την εκπόνηση και παρουσίαση της εργασίας δείτε “Οδηγίες μαθήματος” στα Έγγραφα της e-class του κάθε μαθήματος. Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30/6.