ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό πτυχιακών εργασιών που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα και να στείλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας μέχρι και την Δευτέρα 8/3/2021 στην γραμματεία του Τμήματος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση chrime@us.uop.gr.