ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δήλωση συμετοχής στην Εξ’αποστάσεως Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, οι επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020, θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως.

Η δήλωση συμμετοχής των φοιτητών στην εξεταστική Σεπτεμβρίου, στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr είναι διαθέσιμη στους φοιτητές και τους διδάσκοντες.

Περίοδος υποβολής δηλώσεων από Τρίτη 18-08-2020 έως και Τετάρτη 26-08-2020.

Ειδικότερα:

  1. Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση και κατά περίπτωση email) του φοιτητή εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο ίδιος κατά την εξεταστική Ιουνίου καθώς και η φωτογραφία του εγγράφου ταυτοποίησης που ανάρτησε.
  2. Εμφανίζονται προς δήλωση τα οφειλόμενα μαθήματα τα οποία δηλώθηκαν τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο.
  3. Οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση για τη λήψη του καταλόγου φοιτητών στα μαθήματα που θα εξετάσουν. Τα μαθήματα του διδάσκοντα, είναι τα ίδια τα οποία εξέτασε στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
  4. Στην ιστοσελίδα περιέχονται αναλυτικές οδηγίες της διαδικασίας