ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Κωδικοί Μαθημάτων

Α. Γνωστοποιείται στους φοιτητές του τμήματος ότι το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε στις δηλώσεις μαθημάτων αποκαταστάθηκε και μπορούν να τις υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας έως 22-10-2020.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην δήλωση μαθημάτων αφού για να εξεταστούν σε αυτά  οι φοιτητές θα πρέπει να τα έχουν καταχωρήσει στις δηλώσεις τους.

Συνιστάται λοιπόν στους φοιτητές να ελέγχουν την ορθότητά της δήλωσής τους μετά την υποβολή της  ώστε να προβαίνουν στις διορθώσεις έγκαιρα.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνονται τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν προσήλθε ή δεν πέτυχε στις εξετάσεις του ακ. ε τ.  έτους που διανύθηκε και μόνο

Για την λήψη οδηγιών ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών σας παρακαλώ να συμβουλεύεστε τις οδηγίες του τμήματος στην ιστοσελίδα μας(Φοιτητικά-Δηλώσεις μαθημάτων)

Προσοχή!! *Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές εξετάζονται μόνο στα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών και δεν χρειάζεται να υποβάλουν οι ίδιοι δήλωση μαθημάτων αφού αυτό θα γίνει αυτόματα από το ΤΜΗΜΑ. Από τα επόμενα εξάμηνα όμως οι ίδιοι οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις μαθημάτων ηλεκτρονικά (Φεβρουάριο & Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους).

Για οτιδήποτε ζήτημα σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων μπορείτε να στείλετε mail στο mitroo@us.uop.gr

Β. Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των  νεοεισαχθέντων του τμήματος μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες απόκτησης κωδικών-ακαδημαϊκών λογαριασμών.

Οποιαδήποτε διαδικασία, αίτημα ή αναφορά προβλήματος θα γίνεται πλέον μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας ή μέσω της σελίδας :  https://studentaccount.uop.gr

Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευθούν και προηγούμενη ανακοίνωση σχετικά με το παραπάνω θέμα.