ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού 2020-2021

Γνωστοποιείται σε όλους τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 θα διαρκέσουν από 22-02-2021 έως 07-03-2021 μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας και σύμφωνα  με το πρόγραμμα σπουδών τους(πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του τμήματος).

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην δήλωση μαθημάτων αφού για να εξεταστούν σε αυτά  οι φοιτητές θα πρέπει να τα έχουν καταχωρήσει στις δηλώσεις τους.

Συνιστάται λοιπόν στους φοιτητές να ελέγχουν την ορθότητά της δήλωσής τους μετά την υποβολή της  ώστε να προβαίνουν στις διορθώσεις έγκαιρα.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνονται τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν προσήλθε ή δεν πέτυχε στις εξετάσεις και τα οποία τα έχει επιλέξει στην δήλωση μαθημάτων  του ακ. ε τ.  έτους που διανύθηκε και μόνο.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε στείλετε μήνυμα στο mitroo@us.uop.gr

 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΥΓΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ(Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄).