ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διανομή Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου – Έναρξη δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων για φοιτητές.
Οι δηλώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021.
Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022.
Μάθετε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.