ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαχωρισμός νεοεισαχθέντων φοιτητών για το μάθημα “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ”

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ονόματα των νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά τμήμα Ασκήσεων Πράξης (ΑΠ) για το μάθημα “Εφαρμογές στην Πληροφορική”. Οι φοιτητές θα κληθούν διαδικτυακά από τους διδάσκοντες για την παρακολούθηση του μαθήματος την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα
Οι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τμήμα που επιθυμούν

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΑΚΑΔ-ΕΤΟΥΣ-20-21 (αρχείο pdf)