ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανακοίνωση Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών του εαρινού εξαμήνου 2019-20 θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης το διήμερο Πέμπτη 28/5 και Παρασκευή 29/5 στο χρονικό διάστημα από τις 11 π.μ. μέχρι 4 μ.μ. Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας Google meet και μέσω εικονικής αίθουσας που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Η είσοδος στην εικονική αίθουσα θα γίνει μέσω συνδέσμου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η πρόσβαση στην εικονική αίθουσα είναι εφικτή ακολουθώντας  τον σύνδεσμο μέσω του Google Chrome. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης είναι απαραίτητη η ύπαρξη μικροφώνου και διαδικτυακής κάμερας. Ο φοιτητής που έχει υποβάλει αίτηση για παρουσίαση θα συνδεθεί στην εικονική αίθουσα την ημέρα και ώρα που θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή. Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να συνδέεται στο σύστημα 15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.