ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανακοίνωση για εξ αποστάσεως εξετάσεις [Επικαιροποιημένο]

Ενημερωθείτε και κατεβάστε τις απαραίτητες δηλώσεις από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις .