ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αιτήσεις Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) – Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21

Ακολουθεί σε μορφή .doc η σχετική ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021