ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5η Συμμετοχή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο διαγωνισμό “CFA Institute Research Challenge”

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συνέχισε την παράδοση συμμετοχής του στον διαγωνισμό «CFA Institute Research Challenge» για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια, τόσο στη φοιτητική ομάδα που εκπροσώπησε το τμήμα μας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 όσο και τις επτά ομάδες που εκπροσώπησαν έξι αναγνωρισμένα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελείται από τους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Βασίλη Αθανασόπουλο, Γεώργιο Ρούσσο, Ευθύμη Σιαμήτα, Λεωνίδα Κορωνάρχη και Παναγιώτη Μουτσιόπουλο, υπό την καθοδήγηση της ακαδημαϊκής επιβλέπουσας (faculty advisor), Δρ. Μαρίας-Ελένης Αγοράκη, Αναπλ. Καθηγήτριας, του μέντορα (industry mentor) κ. Μιχάλη Μαλαφέκα, CFA, και την υποστήριξη του Δρ. Βασίλειου Μπαμπαλού, Αναπλ. Καθηγητή.

Εκφράζουμε, επίσης, τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στο CFA Society, για τη διοργάνωση του διαγωνισμού και επαινούμε όλους τους συμμετέχοντες για τον ενθουσιασμό και τον επαγγελματισμό τους.

Οι φοιτητές από όλες τις ομάδες, που συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά εκπροσώπους από αξιόλογους χορηγούς του διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων: η Deloitte ως Πλατινένιος Χορηγός και Χρυσοί Χορηγοί όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η EY Hellas και η Grant Thornton, παρέχοντας στους διαγωνιζόμενους δυνατότητες πρακτικής άσκησης, αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης περαιτέρω δεξιοτήτων.

Το “CFA Institute Research Challenge” είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος διαγωνισμός «Ανάλυσης Εταιρειών και Μετοχών», που διοργανώνεται ετησίως από το CFA Institute σε συνεργασία με τοπικές ενώσεις CFA, παρέχοντας στους φοιτητές μια μοναδική ευκαιρία, να συμμετάσχουν σε μία χρηματοοικονομική ανάλυση μιας εισηγμένης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο εταιρείας.

Η δέσμευση στο “CFA Institute Research Challenge”, όχι μόνο παρέχει στους φοιτητές πρακτική εμπειρία στη χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση εταιρειών, αλλά ενθαρρύνει μια βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής του σχετικού κλάδου και των προοπτικών του.

Διεξάγοντας ολοκληρωμένη έρευνα και παρουσιάζοντας τα ευρήματά τους σε ειδικούς του κλάδου, οι φοιτητές αναπτύσσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και βελτιώνουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ενώ ταυτοχρόνως, η πρόκληση χρησιμεύει και ως εφαλτήριο για ακαδημαϊκή και επαγγελματική αριστεία.

Η πρόκληση περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια: πρώτον, μια εις βάθος μελέτη και οικονομική ανάλυση μιας καθορισμένης, εισηγμένης εταιρείας, ακολουθούμενη από την υποβολή μιας ολοκληρωμένης γραπτής έκθεσης. Δεύτερον, μία σχετική παρουσίαση των ευρημάτων της ανάλυσης-επενδυτικής πρότασης σε μια ομάδα ειδικών του κλάδου.

Εκ μέρους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του προέδρου Καθηγητή Ηλία Μακρή και του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης, Αναπληρωτή Καθηγητή Ο. Σπηλιόπουλου, επικροτούμε τους φοιτητές μας για τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα και τη δέσμευσή τους στην ακαδημαϊκή αριστεία.