ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

3o Φοιτητικό Συνέδριο Λο.Χρη. – Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τα ΠΜΣ “Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική” και “Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα”,

προσκαλούν προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο στο 3ο Φοιτητικό Συνέδριο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με τίτλο «Βιώσιμη Οικονομία και Αειφορία: Προκλήσεις και Προοπτικές στον κλάδο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής», το οποίο θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Απριλίου 2024 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Κόμβο Αντικαλάμου, Καλαμάτα.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ολοκληρωμένων ερευνητικών εργασιών είναι η 10η Απριλίου 2024. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ερευνητών/φοιτητών, προβλέπεται η δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρουσίασης των ερευνητικών εργασιών σε ειδικό session. Οι εργασίες μπορούν να υποβληθούν σε μορφή word ή pdf ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: Υποβολή εργασιών 3ου Φ.Σ. ή εναλλακτικά να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: findaccr@go.uop.gr (θέμα μηνύματος: 3ο Φοιτητικό Συνέδριο ΛΟΧΡΗ).
Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του 3ου Φ.Σ.
Γιαννόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής
Δημητρόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής