ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1ο Φοιτητικό Συνέδριο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Κόμβο Αντικαλάμου Μεσσηνίας, το 1ο Φοιτητικό Συνέδριο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Εξελίξεις και προοπτικές απασχόλησης στο Διεθνοποιημένο χρηματοοικονομικό περιβάλλον». Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες ακαδημαϊκών τόσο από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όσο και από καθηγητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες και κατευθύνσεις για τις ακαδημαϊκές προοπτικές (μεταπτυχιακές – διδακτορικές σπουδές) και την ερευνητική δραστηριότητα που μπορούν να αναπτύξουν. Παράλληλα παρουσιάστηκαν επιστημονικές έρευνες και εργασίες από υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τέλος οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ομιλίες και να επικοινωνήσουν με στελέχη της αγοράς και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις αλλά και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτησή τους, παραδίδοντας τα βιογραφικά τους για εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή εργασιακή απασχόληση. Στο συνέδριο συμμετείχαν το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το PMI Greece Chapter, η PwC και η Imerys.

* Η δράση χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τον ΕΛΚΕ έργου με τίτλο: «Χρηματοδότηση Τμημάτων για ενίσχυση της έρευνας – Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» και Κ.Ε. 40003.”